Travel U9 - U15
Sunday, October 15, 2017
 U10 Girls Navy4
Newington3
 U11 Boys Navy2
Windsor Locks2
 U11 Girls Navy4
Avon U11A3
 U11 Girls White5
Suffield0
 U12 Boys Navy2
Middletown5
 U13 Girls White0
Newington3
U14/U15 Boys White2
East Hampton3
 U14/U15 Girls Navy4
Newington3
 U9 Girls White0
Suffield4
Saturday, October 14, 2017
 U10 Girls Navy3
West Hartford U10B3
 U11 Boys Navy3
Simsbury2
 U11 Girls Navy4
Avon U11A0
 U11 Girls White0
South Windsor3
 U13 Girls White0
East Windsor2
 U14/U15 Boys White0
Suffield3
 U14/U15 Girls Navy3
Ridgefield0
 U14/U15 Girls White0
Manchester3